KCOI LLP shipyard has been certified by RINA

KCOI LLP shipyard has been certified by RINA